SAP KULLANICILARI DERNEĞİ

E-Defter ve E-Faturaya ne zaman geçiyoruz?

E-Defter ve E-Faturaya ne zaman geçiyoruz?

Bilindiği gibi, elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. 416 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile de elektronik fatura kullanabilecek mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiş, ayrıca bazı değişikliklerde yapılmıştır. Buna göre;

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 yılında mal alan ve 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, ayrıca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda belirtilen malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 yılında mal alan ve 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamdaki şirketler 2013 yılında e-fatura ve 2014 yılı içinde e-defter uygulamasına geçmek zorundalar. Eğer şimdiye kadar e-fatura kullanmıyorsa 2013 yılının Eylül ayına kadar Gelirler İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. E-fatura sistemine dahil olan mükellefler ise 2013 yılının Eylül ayı itibariyle sistemi kullanmaları zorunlu hale geliyor. Bu tarih öncesinde sisteme kayıtlı olunsa bile isteğe bağlı olarak kağıt fatura düzenlenebiliyordu. Bu tarihlerden sonra kağıt fatura kesilmiş olsa dahi fatura kesilmemiş hükmünde olacaktır. Aynı şekilde defter bastırılmış olsa dahi, basılmamış hükmünde olacaktır.

Bir sonraki yazımızda e-fatura ve e-defter projeleri hakkına bilgileri paylaşacağız. 

Saygılarımla, 
Ramazan DEMİRTAŞ 
SUGTURK Yönetim Kurulu Üyesi

Abone Ol

E-Posta adresinize gelecek olan doğrulama linkine tıklamayı unutmayınız.
Gelecek ekrandaki bilgileri de doldururmanızı rica ediyoruz.

      Linkedin SUG TURK
Şifremi Unuttum
Copyright by SUGTURK